Pro Plan


ProPlan乾狗糧營養源自頂級材料,每包以真正肉類為第一主要成份,為犬隻帶來高質素蛋白質,維持健康肌肉,提供所需能量。
ProPlan乾貓糧蛋白質含量高達40%,提高貓咪天然保護能力。