CIAO (果凍)


關於CIAO 貓罐頭:

日本第一貓罐大廠いなば(INABA)旗下的國產愛貓食品的高級品牌!所有產品均選用人類食用等級食材製成,并添加貓咪所需的牛磺酸跟胺基酸,提供全方位的綜合營養;部分系列商品更添加專利級日本綠茶萃取消臭配方,能改善消化系統循環,有效降低糞尿中的異味。

CAIO 金槍魚及扇貝貓罐頭 85g <果凍狀> (A-82)
CAIO 金槍魚及扇貝貓罐頭 85g (A-82)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CAIO 雞肉及蟹肉貓罐頭 85g <果凍狀> (A-17)
CAIO 雞肉及蟹肉貓罐頭 85g (A-17)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 雞肉,甜蝦及小銀魚貓罐頭 85g <果凍狀> (A-20)
CIAO 雞肉,甜蝦及小銀魚貓罐頭 85g (A-20)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 白肉金槍魚貓罐頭 85g <果凍狀> (A-87)
CIAO 白肉金槍魚貓罐頭 85g (A-87)
非會員價  HK$17.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚(11+)高齡貓罐頭 75g <果凍狀> (M-41)
CIAO 金槍魚(11+)高齡貓罐頭 75g (M-41)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚,雞珍及芝士貓罐頭 85g <果凍狀> (A-22)
CIAO 金槍魚,雞珍及芝士貓罐頭 85g (A-22)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$12.80
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚,雞肉,鰹魚及彷扇貝貓罐頭 85g <果凍狀> (A-25)
CIAO 金槍魚,雞肉,鰹魚及彷扇貝貓罐頭 85g (A-25)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$12.80
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚,雞肉及彷扇貝貓罐頭 85g <果凍狀> (A-24)
CIAO 金槍魚,雞肉及彷扇貝貓罐頭 85g (A-24)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$12.80
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚,雞肉及扇貝貓罐頭 85g <果凍狀>(A-83)
CIAO 金槍魚,雞肉及扇貝貓罐頭 85g (A-83)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚,雞肉及芝士貓罐頭 85g <果凍狀> (A-21)
CIAO 金槍魚,雞肉及芝士貓罐頭 85g (A-21)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$12.80
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚,雞肉及雞蛋貓罐頭 85g <果凍狀> (A-23)
CIAO 金槍魚,雞肉及雞蛋貓罐頭 85g (A-23)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$12.80
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW
CIAO 金槍魚及銀魚貓罐頭 85g <果凍狀> (A-02)
CIAO 金槍魚及銀魚貓罐頭 85g (A-02)
非會員價  HK$16.00  
APE 會員價 HK$14.70
(批發價)
IMAGE_BUTTON_BUY_NOW IMAGE_BUTTON_BUY_NOW